Rabu, 16 Februari 2011

Serat Bayan Budiman | Sekapur Sirih

Serat Bayan Budiman ini merupakan blog yang bersumber dari catatan yang dibuat pada tahun 1859 Jawa tau tahun 1929 Masehi yang ditulis dalam bentuk bahasa Jawa dengan huruf pegon Arab oleh Kyai Ali Hasan.

Serta dari pedoman sebuah buku karya DR. Abdul Munir Mulkan yang berjudul Makrifat Burung Surga dan Ilmu Kasampernan Syekh Siti Jenar.
Penunjuk tahun itu menandai kitab ini sedikit lebih tua atau sezaman dengan serat-serat yang menjelaskan pandangan Syekh Siti Jenar tentang Ilmu Makrifat.

Banyak buku yang menjelaskan tentang Hikayat dan Serat Bayan Budiman ini.
Pada tahun 1950-an telah terbit pula buku Serat Syekh Siti Jenar karangan R. Sosrowijoyo yang terbit pada tahun 1956.